Kalite Politikası

Blacco Cosmetic olarak İş Hukuku, Çevre, GMP [İyi imalat uygulamaları] ve yerel gereklilikler ile paydaşların beklentilerine uyum sağlamak amacıyla;

Faaliyetlerimizden kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği, çevre etkilerini değerlendirir, kontrol altında tutar ve minimuma indirgemek için gerekli teknolojileri kullanır, çevre ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının yaşanmadığı bir çalışma ortamı için çaba harcarız.

Eğitime ve iletişime önem verir, çalışanlarımızın kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini arttırmayı temel alırız.

Yönetim sisteminin etkinliğini sürekli geliştirmekteyiz.

Kaliteli hammadde kullanarak müşterilerin taleplerini en hızlı ve doğru şekilde karşılayarak müşteri memnuniyetini ön planda tutarız.

Gerekliliklere uygun üretimi gerçekleştirecek alt yapı ve personel kalitesini sağlarız.

İlgili tarafların memnuniyet ve beklentilerini takip ederek gereklilikleri yerine getirmekteyiz.

Kalite standartlarını, GMP [İyi imalat uygulamaları] gerekliliklerini, yasal mevzuatları ve müşteri özel isteklerini uygular ve sürekli gelişmeye elverişli bir yapıda uygulanmasını sağlayarak hatasız çalışırız.

Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre, iş sağlığı ve güvenlik bilinç düzeyinin arttırılması ve bireysel sorumluluklar kazandırılması için eğitim faaliyetleri düzenler; iş güvenliğini arttırmak için insanların davranışlarını değiştirmeye özellikle önem veririz.